När är bästa tiden att betala böterna?

Du kan betala beloppet enligt den utfärdade resolutionen när som helst under den fastställda giltighetstiden. Därför bör du ta hänsyn till en frivillig återbetalningstid på 2 månader, och en obligatorisk period då du behöver betala ytterligare förseningsavgifter.

Tiden för frivillig återbetalning av sanktionen beror inte på omständigheterna. De där. den anställde som utfärdade det, bötesbeloppet, källan till att åtgärda överträdelsen – spelar ingen roll. I alla fall är löptiden begränsad av en tidsram på 60 dagar.

Tiden för att betala av skulden beror på om ett klagomål mottogs som återspeglar oenighet med beslutet från överträdaren. Om det finns ett klagomål utökas fristen med det antal dagar som krävs för ett beslut att avvisa det. Vid fastställandet av klagomålets legitimitet upphävs böterna.

Skattesystemet ger incitament för att motivera de straffade.
Under de första 20 dagarna efter utfärdandet av bilbot för förare ges 50 procent rabatt. Samtidigt behöver ytterligare manipulationer i formen, till exempel skriva en ansökan om förtida betalning, inte göras. Det räcker att känna till betalningsdetaljerna och parametrarna för upplösningen.

Till exempel överträdde de hastighetsgränsen i staden med 20 km / h, fick en straffavgift på 500 rubel och betalade bara 250 rubel + provision.

Denna lättnad kanske inte är för alla. Hela bötesbeloppet, oavsett betalningsperiod, måste betalas till förarna:

  • upprepade gånger använda en oregistrerad bil;
  • rattfylleri;
  • som brutit mot trafikreglerna mer än en gång för fortkörning, körning på ett fast eller rött trafikljus;
  • befunnits skyldig till trafikolyckor.

Är det möjligt att ändra längden på böterna

Lagstiftaren har tagit hänsyn till möjliga livssituationer för medborgare som är skyldiga att återbetala böterna genom beslut av trafikpolisen. Om orsaken till utebliven betalning av beloppet i tid erkänns som objektiv, ges en betalningsförsening i upp till 3 månader. Sedan börjar förfarandet för tvångsuttag av förarens medel för att betala av skulden.

Kronofogden kan skriva av skulder på böter. De har befogenhet att konfiskera egendom för skuld eller frysa gärningsmannens bankkonto.

Skulder kommer inte att skrivas av om preskriptionstiden har passerat. För trafikpolisens böter är denna period 2 år. En sådan utveckling av händelser är möjlig endast om överträdaren ger starka bevis för sin okunnighet om förekomsten av sanktionen. Till exempel utfärdades beslutet till en adress och föraren flyttade till en annan adress.

  • Hur man själv upprättar en olycksrapport

Preskriptionstiden gäller inte om körkortet drogs in samtidigt med vitet. Därför att för dokumentet bör du kontakta trafikpolisen och bekräfta frånvaron av sökandens skulder. Men böterna måste fortfarande betalas.

Tags:

Comments are closed

© 2022 Bilar, deras reparation och underhåll.