För de flesta bilister är principen för drift av en förbränningsmotor helt onödig och inte intressant, för efter ett haveri skickas bilen till […]
Bilmotorer skiljer enligt metoden för att bereda en brännbar blandning – med extern blandningsbildning (förgasare, insprutning och gas) och med intern blandningsbildning (dieselmotorer); […]
Elektroniskt tändsystem Injektorns elektroniska tändningssystem använder principen om statisk fördelning av högspänning och det finns inga rörliga delar. På insprutningsbilar tillförs högspänning från […]
© 2022 Bilar, deras reparation och underhåll.